Příklad Javascriptové minutky

Často jsem v práci zapomínala, že jsem si dala vařit vodu na kafe či čaj. Voda se převařila jednou - zapomněla jsem si pro ni dojít, převařila se podruhé, ale skleróza byla neodbytná. Koupit si za pár korun natahovací minutku na tržišti? Její zvuk by pravděpodobně způsobil poplach v kanceláři. Naprogramování si minutky v Javascriptu obnášelo mimo volitelného nastavení hlasitosti upozornění také skvělý trénink v programování.

Do žlutého políčka zadejte čas v sekundách a stiskněte tlačítko Spusť. V případě potřeby je možné běh skriptu zastavit tlačítkem Zastav anebo Esc (na klávesnici). Díky nativní podpoře WAVů v Internet Explorerech je v nich skript bezproblémově funkční. Ve Firefoxu a Opeře se ale bez doinstalovaného pluginu neozve zvuk, proto je zvukové upozornění nastaveno pouze pro IE. Zdrojový kód možno shlédnout »zde«

Bylo zadáno: sekund

Zdrojový kód minutky

<!--[if IE]>    
  <embed src="/extra/zvuk.wav" name="zvuk" hidden width=0 height=0 
  autostart="false" loop="1">
<![endif]--> 
 <div id="minutka">  
  <form name="fm"><span>Bylo zadáno:</span>
   <input type="text" id="zadano" value=""><span> sekund</span><br>
   <input type="text" id="sekundy" name="sekundy">
   <input type="button" id="vyp" value="Zastav" onclick="zastav();"> 
  </form><br>
 <div id="sem">
  <img id="kafe" src="/extra/kafe.gif" style="visibility: hidden;">;</div> 
</div>          

<script type="text/javascript" language="JavaScript"><!--
document.getElementById("zadano").focus();
var c;
var t;
   //aby se běh skriptu neurychlil opakovaným klikáním na "Spusť"        
var zapnuto = false;  
function pocitej()
{
 if(c <= 0)
 {
   document.fm.sekundy.value = c; 
   clearTimeout(t);
   zobrazit('kafe'); 
    if(navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer")
     {
     document.zvuk.play();
     } 
     zapnuto = false;
     document.fm.zadano.focus();
     document.fm.zadano.select();
 }
   else
   {
   document.fm.sekundy.value = c;
   }
  c--;
} 

function spust()
{ 
 if(!zapnuto)
 {
 zapnuto = true;
  c = parseInt(document.fm.zadano.value); 
   if(isNaN(c)) 
    {
    alert("Zadejte prosím čas v sekundách");
    zastav();
    zapnuto = false;
    document.fm.zadano.focus();
    document.fm.zadano.select();
    }
      else 
      {
      document.fm.zadano.value = parseInt(c);
      document.fm.sekundy.value = parseInt(c);
      c--;  
      t = setInterval(pocitej, 1000);
      }
  }
}

function zastav()
{ 
clearTimeout(t);
zapnuto = false; 
 if(navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer")
  {
  document.zvuk.stop();
  }
   document.fm.zadano.focus();
   document.fm.zadano.select();
}

function zobrazit(co)
 {
 var obr = document.getElementById(co), krok = 0.05, o = krok;
 for(var i = krok; i <= 1; i += krok)
   {
   //vzrůstá čas v ms => vzrůstá viditelnost obrázku
 setTimeout(krokAnimace, i * 700); 
   }
  function krokAnimace()
    {
   var of = Math.round((o) * 100);
   obr.style.cssText = "opacity: " + o + "; 
   filter: alpha(opacity=" + of + ");
   -moz-opacity: " + o + "; -khtml-opacity: " + o + "; ";
   o += krok;
    }
 }
//-->
</script>
Javascriptová minutka
<-------- Klientské skripty (Javascript) -------->

Moje stránky s psí tematikou na www.zlatberry.cz

Moje stránky s kutilskou tematikou na www.handy.zlatberry.cz